Als Jezus zijn boodschap van Gods scheppende en bevrijdende nabijheid wil overbrengen, vertelt hij graag gelijkenissen of parabels. Sommige zijn buitengewoon populair geworden. Wie kent niet de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Jezus deelt deze voorliefde voor parabels met de latere joodse rabbijnen die ook gebruik maken van deze bijzondere vertelvorm. Herkenbare gestalten en voorbeelden uit het dagelijkse leven krijgen in deze beeldende verhalen een verrassende wending, die ons prikkelt en aan het denken zet.

Je kunt mensen niet vertellen wat ze moeten doen, je kunt ze alleen parabels vertellen (…) specifieke verhalen over specifieke mensen en ervaringen, op basis waarvan eenieder zijn eigen conclusies kan trekken, naar gelang diens onmiddellijke en individuele behoeften”, schreef de dichter W.H. Auden ooit.

We gaan een aantal gelijkenissen uit het Nieuwe Testament met elkaar lezen en bespreken. Wat hebben ze ons vandaag te zeggen? Welk licht valt op deze parabels, als we een vergelijken met die van de rabbijnen? Hoe zijn de gelijkenissen van Jezus in het verleden uitgelegd en op welke manier hebben kunstenaars ze verbeeld?

Achtergrondinformatie is te vinden in het boek: Eric Ottenheijm en Marijn Stoutjesdijk (redactie), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen, Uitgeverij Berne Media 2020 (Het is niet nodig dit boek aan te schaffen).

Vincent van Gogh, De barmhartige Samaritaan

Data: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november 2020;

14 januari, 28 januari, 11 februari en 25 februari 2020.

Tijd: 14.30-16.30 uur

Plaats: De Fontein, Eikenlaan 255

Max. aantal deelnemers: 9

Info en opgave: Marga Baas (marga.baas@home.nl).