Dankwoord Bianca Couture en interviews

Namens Denise wil ik u en de vele donateurs hartelijk danken voor de inzet en de creativiteit die gebruikt is om de acties in mei tot zo’n groot succes te maken.
Denise liet mij weten dat ze de opbrengst van de acties wil gebruiken in januari 2022 om weer nieuwe starterskits mee te geven aan de meisjes dan het diploma gehaald hebben. Ik hoop er dan zelf ook weer bij te zijn en zal daar uiteraard uitgebreid over rapporteren.

Harrie van Rosmalen.

Interviews met 5 gediplomeerden van naaischool Bianca Couture in mei 2021

Om de donateurs van Bianca Couture een actuele indruk te geven hoe het met hen gaat, enkele jaren na hun diplomering, zijn er door Denise, de directrice van de naaischool, 5 interviews afgenomen bij vrouwen die tussen 2011 en 2020 hun opleiding hebben afgerond.

Daarbij zijn steeds de volgende 6 vragen gesteld:

1) Wanneer heb je de opleiding bij Bianca Couture afgerond?
2) Was u in staat uw eigen naaiatelier te beginnen of vond u werk in een bestaand atelier?
3) Heeft de installatiekit u geholpen om snel met het werk te beginnen en om met dit werk geld te verdienen?
4) Ontbraken er materialen of gereedschappen in de kit?
5) Wat voor soort kleding heb je in je werkplaats gemaakt?
6) Is het moeilijk om bestellingen voor de workshop te vinden?

Deze interviews leverden de volgende antwoorden op:

Ik ben KANZIE Denise, moeder van 3 dochters nu.

1 - Ik heb de opleiding bij Bianca Couture in 2011 afgerond.
2 - Ja. Sinds 2012 kan ik mijn eigen werkplaats openen.
Momenteel leid ik meisjes uit mijn buurt op in mijn atelier en dit alles dankzij de kennis die ik heb opgedaan bij Bianca Couture.
3 - De kit heeft me echt geholpen om mijn werk te beginnen en vooral om geld te hebben om mijn gezin te onderhouden. Nu ben ik veilig voor de moeilijkheden en ik wil de donateurs bedanken.
4 - De kit die ik ontving was het kapitaal nodig, maar ik miste een aantal materialen zoals papegaaien, posters, foto's en vooral stoffen voor tentoonstelling.
5 - In mijn atelier maken we alleen kleding voor dames en kinderen (dameskostuums, mantelpakjes en jurken)
6 - Aan mijn kant was het niet moeilijk om bestellingen te vinden.

 

Mijn naam is DERMA Djamina

1 - Ik heb de opleiding bij Bianca Couture in 2019 afgerond
2 - Nee ik kon niet eerst mijn eigen werkplaats openen. Ik ben in het atelier van een vriendin die onderdaan is van het Bianca Couture Centrum. We werken als een team.
3 - Ja, de installatiekit heeft me geholpen om snel aan de slag te gaan en geld te verdienen.
Toen ik de kit kreeg trok ik in bij een vriend en we werken samen. Het gaat financieel heel goed met me en ik ben van plan mijn eigen werkplaats te openen omdat ik op 19 juni 2021 ga trouwen.
4 - Wat ik nodig heb is werkkapitaal; fotoalbums en stoffen.
5 - Wij maken dameskleding, kinderkleding en overhemden.
6 - Ik bestudeer de mogelijkheid om over een paar maanden mijn eigen werkplaats te openen. Maar volgens de ervaringen van mijn vrienden zal ik geen moeilijkheden hebben.

 

Mijn naam is ZABRE Adjara, moeder van 2 kinderen nu

1 - Ik heb de opleiding bij Bianca Couture in 2019 afgerond.
2 - Ja ik heb mijn eigen naaiatelier.
3 - Ja, de installatiekit heeft me veel geholpen. Dankzij alles wat ik in het Bianca Couture centrum heb gekregen gaat het heel goed met me in het leven. Ik verdien genoeg geld en ik kan zelfs mijn werknemers betalen.
4 - Wat we verdiend hebben is echt het belangrijkste, maar het is een beetje moeilijk om het werk te beginnen omdat we altijd een tekort hebben zoals werkkapitaal, stoffen voor presentatie, huur, belastingen...
5 - We naaien gemengde ensembles (mannen, vrouwen en kinderen)
6 - In ons geval was het helemaal niet moeilijk, want met de opleiding hadden we, naast mijn certificaat van beroepskwalificatie (CQP) en mijn certificaat van het centrum Bianca Couture, ook de apparatuur die de taak vergemakkelijkte.

 

Ik ben OUEDRAOGO Celine

1 - Ik heb mijn opleiding bij Bianca Couture in 2019 afgerond.
2 - Ik ben in mijn eigen werkplaats sinds maart 2020.
3 - Ja!!! Het is dankzij de kit dat ik mijn werkplaats kon openen en zelfs mijn gezin vaak kon onderhouden, dus ik kan zeggen dat de kit mij te veel heeft geholpen. Ik dank Bianca Couture en haar partners.
4 - In het begin had ik enkele moeilijkheden met het voortbestaan van mijn atelier, zoals gebrek aan werkkapitaal, stof voor de tentoonstelling, reclamepaneel.
5 - Ik maak kleding voor dames en kinderen, maar meestal doe ik ook reparaties.
6 - Nee, het was niet moeilijk vanwege mijn CQP diploma en mijn Bianca Couture certificaat.

 

 

Mijn naam is Marie Jeanne ZERBO

1 - Ik heb mijn opleiding bij Bianca Couture in 2011 afgerond
2 - Ik heb een eigen naaiatelier dat ik in 2013 heb geopend, een jaar nadat ik het pakket had ontvangen omdat ik bij een tante was. Maar in 2013, werd ik onafhankelijk.
3 - De kit heeft me niet alleen geholpen om mijn werkplaats te openen, maar ook om mijn leven voor altijd te veranderen.

Ik ben een moeder van twee (2) kinderen en dankzij deze kit gaan Ange en Dieudonné naar school. Dankzij deze kit hebben we genoeg te eten.
Er zijn meer dan 8 meisjes uit mijn buurt die zich hebben ingeschreven voor de opleiding in het Bianca Couture centrum omdat de verandering in mijn situatie hen heeft geïnspireerd. Deze kit heeft mijn leven veranderd en ik ben er trots op. Ik zeg << hartelijk dank aan de donateurs, mama de directrice en mijn instructeurs. God zegene het Centrum Bianca Couture >>.

4 - In het begin was het niet gemakkelijk voor de publiciteit omdat ik stoffen en sommige materialen zoals sluitingen, draden, elastiekjes... miste om enkele modellen te maken en klanten aan te trekken.
5 - Ik doe vrouwen naaiwerk.
6 - Toen ik mijn atelier wilde openen, was dat niet moeilijk want ik had het nodige zoals het CQP, het certificaat van het centrum Bianca Couture en mijn uitrusting.