Bianca couture 2020-20222 is afgerond.

Het gezamenlijke project van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk is voor de zomervakantie gestopt. Twee jaar lang hebben we ons ingezet om kansarme vrouwen in Burkina Faso een betere toekomst te geven. Door het volgen van een driejarige opleiding tot naaister en na het examen een naaimachine en toebehoren te ontvangen, kunnen de vrouwen zelfstandig hun weg gaan.
Het was een lastige tijd om acties te voeren. Vaak konden de geplande acties niet doorgaan. Gelukkig is er toch heel veel gedaan door op een creatieve manier nieuwe acties op te zetten.
Ik breng het u even in herinnering: een soepactie, wijnactie met zelfgemaakte etiketten, een jamactie, een actie met de ‘Houd Moed’ tasjes met Groninger producten en een actie waarbij de bestelde kerststukjes bij u aan de deur afgeleverd werden.
Daarnaast waren er collectes in de kerk en werden er donaties gedaan.
Dit alles heeft tot resultaat dat we een bedrag van €11.653,78 aan Bianca Couture hebben overgemaakt. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt wordt van harte bedankt. Ook namens de stichting.

Voor de komende twee jaren gaan we de stichting KFTGHANA steunen. Voor meer info kunt u in Kis 17 kijken en op de website van de verschillende kerken.
We rekenen weer op uw steun.

Bram van Huis namens de drie kerken.