Bianca couture, ons diaconaal project.

Bianca couture, ons diaconaal project.

Vanaf september 2020 is Bianca couture ons diaconaal project. Door corona zijn de activiteiten om geld bijeen te krijgen beperkt. Wel hadden we met de verkoop van kerststukjes in december een prachtig resultaat: € 1.100. Met giften op de rekening van onze penningmeester zijn we de € 2.500 gepasseerd. Iedereen hartelijk dank hiervoor.
Met dit geld kunnen we tien vrouwen in Burkina Faso gelukkig maken met een naaimachine. Na hun driejarige opleiding kunnen ze zelfstandig aan een veelbelovende toekomst werken.
Wat voor activiteiten we in 2021 gaan opzetten hangt van veel factoren af. We proberen op een leuke, creatieve en veilige manier toch iets te realiseren.

We zullen Bianca couture blijven steunen tot in ieder geval juni 2022.

Wilt u een gift overmaken voor dit doel dan kan dat naar:
diaconaat de Fontein, NL45 INGB 0003 2086 49 o.v.v. Bianca couture.

Hartelijk dank. Bram van Huis.