De vakantietas actie. Helpt u mee.

De vakantietas actie. Helpt u mee.
Alweer een aantal jaren is het voor de kinderen in de noordelijke wijken een feest om aan het begin van de zomervakantie een vakantietas met speelgoed te krijgen. Deze kinderen gaan niet op vakantie en daarom is het fijn dat er mensen zijn die hen met zo’n tasje blij maken.
Zo hebben we het altijd gedaan. We hebben nu een andere opzet.
We willen de kinderen een speelgoedbon ter waarde van €10 overhandigen waarmee ze zelf naar de winkel kunnen gaan en hun eigen speelgoed kunnen kiezen.
De organisatie van deze actie ligt bij zwo de Fontein in Selwerd. Wij hopen echter dat heel Groningen een bijdrage wil leveren.
De verspreiding van de speelgoedbonnen gebeurt door Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen. Zij weten welke kinderen voor deze actie in aanmerking komen.
Wilt u deze jaarlijkse actie steunen?
De speelgoedbon heeft een waarde van €10. Wij zijn uiteraard blij met elke gift. Vorig jaar hebben we 140 tasjes kunnen weggeven en we hopen nu 140 bonnen uit te delen.
Wilt u uiterlijk 31 mei uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van vakantietasje.
Hartelijk dank. Bram van Huis, zwo de Fontein.