De vakantiepas actie. Helpt u mee.

De vakantiepas actie. Helpt u mee.

Alweer een aantal jaren is het voor de kinderen in de noordelijke wijken een feest om aan het begin van de zomervakantie een vakantietas met speelgoed te krijgen. Deze kinderen gaan niet op vakantie en daarom is het fijn dat er mensen zijn die hen met zo’n tasje blij maken.
Zo hebben we het altijd gedaan. Vorig jaar hadden we een andere opzet. We gaven de kinderen een speelgoedbon ter waarde van €12,50 waarmee ze zelf naar de winkel konden gaan en hun eigen speelgoed konden kiezen.
De organisatie van deze actie ligt bij zwo de Fontein in Selwerd. Wij hopen echter dat heel Groningen een bijdrage wil leveren.
De verspreiding van de speelgoedbonnen gebeurt door Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen. Zij weten welke kinderen voor deze actie in aanmerking komen.
Wilt u deze jaarlijkse actie weer steunen?

De speelgoedbon heeft een waarde van €12,50. Wij zijn uiteraard blij met elke gift. Vorig jaar hebben we 140 pasjes kunnen weggeven en we hopen nu opnieuw 140 pasjes uit te delen.

Wilt u uiterlijk 19 juni uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van vakantietasje.

Hartelijk dank. Bram van Huis, zwo de Fontein.