De vakantietas actie

De zomervakantie komt er weer aan. Wat een leuke tijd voor basisschoolkinderen moet zijn gaat niet altijd op. Veel kinderen in de noordelijke wijken groeien op in gezinnen met geldzorgen. Op vakantie gaan is niet mogelijk.
Wij willen deze kinderen helpen. Met een vakantietas, gevuld met speelmaterialen met een waarde van €10, hopen we dat zij toch een leuke vakantie hebben.
Wilt u deze jaarlijkse actie steunen?
Wilt u dan uiterlijk 13 juni uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van vakantietasje.
Na 13 juni gaan wij de tasjes vullen en zullen Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen de tasjes verspreiden.

Hartelijk dank alvast.
Bram van Huis,
zwo de Fontein.