Enquêteformulier digitale zondagse dienst De Fontein Groningen

    2. Hebt u de digidiensten (uitzendingen met beeld en geluid) van De Fontein in het afgelopen jaar bekeken?