Open kerk / aanpassingen i.v.m. Covid19

details

  • 26 juli 2021
  • 10:00
  • Eikenlaan 255 9741 EZ Groningen

Een mededeling i.v.m. het oprukkende Corona-virus.

Op de maandag- en woensdagmorgen blijft de kerk gewoon open van 10.00 tot 12.00 uur.

Maar tot nader order zal er GEEN KOFFIE worden geschonken.

Wel kunt u de kerkzaal inlopen om een kaarsje te branden of om een gesprek te hebben met Marga of Ruth.

We beseffen dat dit geen leuke maatregel is maar gezien de huidige ontwikkelingen wel een noodzakelijke.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Open kerk – inloopochtenden De Fontein

Aangepaste openingstijden:
gedurende deze tijd van Corona hebben wij onze tijden aangepast.

Elke maandag en woensdagochtend staan de deuren van de kerk open van 10:00 tot 12:00 uur:
• om even stil te staan bij wat u en anderen momenteel overkomt
• een kaarsje te branden
• een persoonlijk gesprek met Marga Baas of Ruth Pruis