Stedelijke cantatedienst

details

  • 20 oktober 2019
  • 10:00
  • Martinikerk

Stedelijke cantatedienst in de Martinikerk – zondag 20 oktober

Een keer per jaar, tijdens het Schnitgerfestival, vieren we een Cantatedienst met meerder geloofs-gemeenschappen samen: de Doopsgezinde gemeente, de Evangelisch Lutherse gemeente, de Remonstrantse gemeente, de Martinidiensten, de protestantse wijkgemeenten Martinikerk, Nieuwe Kerk, De Bron en De Fontein.

In deze dienst worden delen uit de Lutherse Mis in g (BWV 235) en de Bachcantate ‘Ich habe meine Zuversicht’ (BWV 188) uitgevoerd door het Luthers Bach Ensemble o.l.v. Tymen Jan Bronda. De lezingen, die het uitgangspunt vormden voor deze cantate, zijn Efeziërs 6, 10 – 17 en Johannes 4, 46 – 54. Het grote Schnitgerorgel van de Martinikerk wordt bespeeld door Theo Jellema. Voorgangers zijn ds. Pieter Versloot, ds. Lense Lijzen en ds. Evert Jan Veldman. Let op: de dienst begint om 10 uur!!!!