U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, –
o Heer die bij mij zijt,

Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet
ook dagen in mijn hart.

Jaap Zijlstra – Lied 852