Impressie van de fotoworkshop + foto’s deelnemers

Impressie van de fotoworkshop in de Fontein op 28 januari 2023 met thema ´Vormen´.

Foto’s van de deelnemers

Twintig deelnemers hadden zich aangemeld voor deze workshop. We kwamen bijeen in de Fontein. We begonnen met koffie en thee, een inleiding op het thema en een korte terugblik met foto´s van de vorige workshop dat als thema had ´Kleur´.

We lieten de omgeving binnen of buiten goed op ons inwerken om te zien welke vormen we konden onderscheiden en welke we de moeite waard vonden om in foto´s vast te leggen. Alles wat we zien heeft een vorm, maar niet alles prikkelt ons om vast te leggen op de gevoelige plaat. Sommigen hadden zelf voorwerpen meegenomen om te fotograferen.

Bij de nabespreking kwam naar voren dat door dit thema men anders naar de omgeving kijkt. Zaken die je eerder niet opvielen, vallen nu wel op. Dat is het leuke van fotografie. Ook van deze workshop zal Auke Faber weer een fototentoonstelling samenstellen die in de Fontein is te zien. Eerst gaan de deelnemers thuis aan de slag om hun mooiste foto´s te selecteren en die naar de Auke te sturen.

De volgende workshop is 15 april, het onderwerp is nog niet bekend.