De zondagse eredienst van de wijkgemeente wordt gehouden in De Fontein, Eikenlaan 255 in Groningen. De dienst begint zowel in de zomer als in de winter om 9.30 uur. Aan de eredienst wordt op gezette tijden meegewerkt door de Cantorij van de wijkgemeente en door het Goede Herder kerkkoor. Gemeenteleden doen zondags dienst als lector. Ook wordt er elke week een bloemengroet gegeven.

In de hal ligt een voorbedenboek. Wie dat wil kan daarin op zondag of door de week een gebedsintentie opschrijven, die ’s zondags bij de voorbeden wordt betrokken. Aansluitend aan de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van koffie en thee.

Daarnaast wordt de derde zondag van de maand een gezamenlijke dienst gehouden met de Nieuwe Kerk en de Bron.

Lukt het niet om aanwezig te zijn bij de kerkdienst? Via de kerkomroep is het mogelijk om de dienst te beluisteren.

Jeugd en Jongeren

Elke zondag is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas voor de kleinsten. Voor de tieners is er de eerste zondag van de maand tegelijk met de hoofddienst in de soosruimte een tienerdienst.

Vervoer

Een groepje autobezitters staat klaar om wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen te halen en brengen.