De klokken van hoop en troost

Op alle woensdagen in april zal de kerkklok van De Fontein tussen 19.00-19.15 uur luiden, samen met honderden andere klokken in het land.

-We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en  dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.

-We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus  en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.

-En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet  en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de  hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.