Kerststukje voor Bianca Couture, ons diaconaal project

De gezellige kerstmarkt in de Fontein gaat ook dit jaar niet door. Helaas.
Vorig jaar hadden we een prachtig alternatief: de verkoop van kerststukjes. Dit was een groot succes.
De bloemengroep van de Fontein wil ook nu weer hun medewerking verlenen en daar zijn we hen zeer dankbaar voor. En velen van u weten dat zij kwaliteit leveren.
Geheel belangeloos maken zij in week 50 (13 t/m 18 december) kerststukjes ad. €10 en €15.
U kunt ons gezamenlijk project (met de Bron en de Nieuwe Kerk) steunen door weer een kerststukje te kopen. De kerststukjes worden bij u thuis bezorgd. Dit gebeurt op 14,15 en 16 december en u moet hiervoor wel in de stad wonen.
Hoe het kerststukje er uit komt te zien, laat u zich aangenaam verrassen. In ieder geval steunt u het goede doel.

U kunt u tot 9 december aanmelden bij:
Lotty van Ginkel 050 – 571 33 89 of mailen naar acginkel@home.nl
Margje Tolsma 06 – 15 63 48 68 mailadres margje.tolsma@gmail.com

Betalen kan op twee manieren: u meldt u allereerst aan bij een van de twee dames. Daarna maakt u het geld over op rekening NL45 INGB 0003 2086 49 t.n.v. diaconaat de Fontein o.v.v. kerststukje Bianca Couture. Dit heeft onze voorkeur.
U mag echter ook bij ontvangst contant betalen.
Met deze actie steunt u het mooie werk van Bianca Couture. Van de opbrengst worden naaimachines gekocht voor de vrouwen die de driejarige opleiding tot naaister hebben afgerond. Hiermee kunnen zij aan een betere toekomst in Burkina Faso werken.

Bram van Huis, zwo de Fontein.