Mededeling i.v.m. het oprukkende Corona-virus.

De buurtsoep gaat voorlopig niet door i.v.m. nieuwe voorschriften van de RIVM en de PKN.

Op de maandag- en woensdagmorgen blijft de kerk gewoon open van 10.00 tot 12.00 uur.

Maar tot nader order zal er GEEN KOFFIE worden geschonken.

Wel kunt u de kerkzaal inlopen om een kaarsje te branden of om een gesprek te hebben met Marga of Ruth.

We beseffen dat dit geen leuke maatregel is maar gezien de huidige ontwikkelingen wel een noodzakelijke.