Open kerk, gewijzigde tijden

Met ingang van 31 augustus is op maandag- en woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur de kerk open voor

  • een praatje te maken,
  • in het stiltecentrum een kaarsje te branden
  • te genieten van kunst in De Fontein (De collectie verandert regelmatig, zodat er steeds weer iets nieuws te zien is)
  • of om even tot uzelf te komen.

 U kunt hier vrijblijvend binnenlopen.

Beurtelings zijn ds. Marga Baas en kerkelijk werker Ruth Pruis aanwezig. Zij zijn beschikbaar voor ieder die hen willen spreken. Zo willen we iets betekenen voor zowel kerkleden als mensen uit de wijken rondom De Fontein. Iedereen is van harte welkom!