Er is een rondleiding gepland in de tentoonstellingsperiode en wel op woensdag 7 augustus 2019 om elf uur.

Kunst in De Fontein met foto’s van Auke Faber

Van 3 juli tot 11 september 2019 is er een zomertentoonstelling in De Fontein met foto’s van Auke Faber (1948). Hij heeft hier al vaker geëxposeerd en is ook medeorganisator van de fotoworkshops in De Fontein. Auke was aanvankelijk werkzaam in de medische (analoge) fotografie, maar sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met digitale fotografie. Daarin blijft hij een fotograaf van ‘de oude stempel’: de bewerkingen op de computer blijven beperkt tot die werkzaamheden die hij anders in de donkere kamer zou doen.

In De Fontein hangt een twaalftal foto’s met o.a. luchten en vogels in de vlucht. Verder is er een intrigerende foto met kroos te zien.

Ik probeer de essentie van een landschap of dat wat mij treft in het onderwerp naar voren te brengen. Dat heeft tot gevolg dat ik vaak het accent leg op de sfeer in haast monochrome foto’s’, aldus Auke. Ook maakt hij graag ‘uitstapjes’ naar de macrofotografie.

Voor belangstellenden is er meer informatie te vinden in het Kunstboek in de hal. Reacties naar aanleiding van deze verrassende tentoonstelling kunt u in dat boek schrijven.