Zondagsbrief 02-08-2020 + orde van dienst

De slaapkamer is het belangrijkste vertrek in ons huis; we brengen er in elk geval 7 à 8 uur per etmaal door’ opperde een van de deelnemers aan het voorbereidend gesprek.
Voor velen is het een plek van rust, weerloosheid en overgave, intimiteit en geborgenheid. Je komt er tot jezelf; je kunt er je geliefde in uiterste innigheid nabij zijn, en misschien vertrouw je jezelf daar elke keer weer – bij het slapengaan en bij het opstaan – toe aan de hoede van God.
Maar de geborgenheid kan ook zomaar worden verstoord. Door zorgen en pijn, die een mens uit de slaap houden; door verontrustende dromen; door de geweldadige schending van de lichamelijke integriteit.
We laten ons in deze viering leiden door 2 teksten. Allereerst is er de dichter van psalm 132, die geen oog dicht kan doen, zolang het onrecht op aarde heerst en deze wereld geen veilig huis kan zijn voor God en mensen. Daarnaast klinkt Marcus 4:35-40, waar wordt verhaald dat Jezus temidden van de storm op het achterdek van een schip ligt te slapen.
Slapen en waken – dat ritme tekent de mogelijkheden en de begrenzingen van het schepsel zijn. God, zo belijden we, is de enige die nooit sluimert of slaapt.

zondagsbrief 2 augustus + orde van dienst

zondag 2 augustus 2020 overweging

collectes

Kerkdienst opgenomen via kerkomroep in zijn geheel te beluisteren, helaas is er bij het beeld kijken vanaf 10 uur in De Fontein technisch iets fout gegaan.

Zondag is de dienst niet alleen via de kerkomroep te beluisteren maar ook via kerkdienstgemist te bekijken. Een goede dienst toegewenst.

 

Wanneer u  en dienst in De Fontein wilt bijwonen dan kunt u zich opgeven vanaf maandag tot zaterdag 12 uur online:

Mocht het niet lukken dan kunt u zich opgeven telefonisch of via mail bij  Hessel Boersma.
Deze diensten zijn nog niet vrij toegankelijk, opgave is dus verplicht.

Bij opgave graag naam en telefoonnummer vermelden en de dienst welke u wilt bijwonen. Er wordt een lijst gemaakt welke wordt gebruikt door de organisatoren van de kerk waar de dienst wordt gehouden