Zondagsbrief 05-07-2020 + orde van dienst

zondagsbrief 5 juli + orde van dienst

de dienst is te volgen via de kerkomroep

Wanneer u op 12, 19 of 26 juli een dienst in de Nieuwe Kerk wilt bijwonen dan kunt u zich opgeven via mail bij  Hessel Boersma.
Deze diensten zijn nog niet vrij toegankelijk voor alle kerkgangers. Er mogen in de dienst maximaal 40 personen aanwezig zijn, 20 van de Fontein en 20 van de Nieuwe Kerk.

Bij opgave graag naam en telefoonnummer vermelden en de dienst welke u wilt bijwonen. Er wordt een lijst gemaakt welke wordt gebruikt door de organisatoren van de kerk waar de dienst wordt gehouden