Zondagsbrief 07 april 2019

Komende zondagse vieringen
Vandaag houden we een viering o.l.v. gemeenteleden, ditmaal verzorgd door Johan Pruis en Gerard Lof. Centraal staat Lucas 20, 9-19, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. De kinderen gaan verder met hun project, inclusief hun tuin op de vensterbank.
Zondag 14 april is het Palmzondag, het begin van de Goede Week. Voorganger is ds. Marga Baas.

Cantatedienst
In het kader van Schoonheid met een ziel wordt op zondag 7 april om 17.00 uur in de Nieuwe Kerk een cantatedienst gehouden. Er worden twee cantates van J.S. Bach ten gehore gebracht: Jesus nahm zu sich die Zwölfe BWV 22 en Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23. Uitvoerenden zijn het Cantate Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos. Organist is Gerwin Hoekstra. Voorganger is ds. Marga Baas.

Vieringen in de Goede Week en op Pasen
In de Goede Week vindt op woensdag 17 april een vesper plaats in De Fontein, die om 19.00 uur begint. Voorganger is ds. Marga Baas.
Op Witte Donderdag (18 april) vieren we een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Marga Baas. Aan de viering wordt meegewerkt door de cantorij. Aanvang: 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag (19 april) begint om 19.30 uur de wake bij het kruis. We lezen het passieverhaal uit het evangelie naar Johannes. Voorganger is ds. Feike Volbeda.
Op Stille Zaterdag (20 april) begint om 21.30 uur de Paaswake. Voorganger is ds. Marga Baas. Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. José van Dijken.
Zondag 21 april vieren we Pasen in De Fontein in een feestelijke viering die om 9.30 uur begint. Medewerking wordt verleend door het Goede Herderkerkkoor.
Een week later op zondag 28 april (de vierde zondag van de maand), komen we samen in de Nieuwe Kerk.

Collecten 7 april
Eerste Collecte: Rwanda, 25 jaar na de genocide
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan aids hebben verloren, of zelf besmet zijn met hiv. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Tweede Collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze gift draagt u bij aan de vaste kosten van onze kerk. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we u dankbaar voor. Maar uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Deurcollecte
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Voedselbank

Deurcollecte zondag 31 maart
De deurcollecte voor de slachtoffers van de cycloon Idai en de overstromingen in de landen Mozambique, Malawi en Zimbabwe in Zuidelijk Afrika heeft een prachtig bedrag van 535 euro opgebracht. Alle gevers van harte bedankt!
de diaconie

Loket levensvragen
Op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur zijn beurtelings Ruth Pruis en Marga Baas in de kerk aanwezig. Hebt u behoefte aan een gesprek, dan vindt u bij hen een luisterend oor.

Meeleven in De Fontein
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas (050-5798508 of 0620977769).

De spaardoosjes
Op de zondagen 14 april en 21 april kunt u de spaardoosjes van Kerk in Actie weer inleveren.

Bloemschikken op woensdag 17 april
Op woensdag 17 april na de vesper is er weer bloemschikken In De Fontein . De kosten zijn 5 euro. Opgave op lijsten die in de hal van Fontein hangen..

Ons diaconaal project Stichting Rondom Baba Uit het dagelijks leven.
Survival of the fittest
Als ik in oktober op Here Bugu aankom is het alsof ik nooit ben weggeweest en al snel ben ik opgenomen in de dagelijkse gang van zaken. Maar ik ontdek ook dat we voor een nieuwe uitdaging staan. Het is oorlog tussen de dieren, er woedt een strijd van de survival of the fittest. Volgens Baba komt dat omdat we op ons land geen pesticiden en kunstmest gebruiken. Alles wat vluchten kan vlucht naar ons toe. Ratten, zo groot als katten nestelen zich om mijn huis, muizen, zeer giftige slangen, padden, kikkers, wilde katten, roofvogels, wilde honden en bunzings. Ze vinden het hier allemaal heerlijk die dieren maar doden ook ons vee. De slangen beten al 3 honden dood met hun verwoestende gif, maar ook een paard en een aantal schapen en soms slikken ze hele kuikens in en ze stelen de eieren onder de broedende kippen vandaan. De ratten
pakken de kippenkuikens maar houden ook huis in de moestuinen, de muizen knagen de rijst- en gierstzakken open, de padden en kikkers (duizenden) storten zich op de vissen in de kweekvijver.
En dan natuurlijk ook nog de insecten die ook erg van ons houden en ziektes als malaria verspreiden. En de termieten die in één nacht de poten van een houten tafel kunnen doorknagen. Ik vergeet nog de schorpioenen, de kakkerlakken en de wilde bijen die heel gevaarlijk kunnen zijn. De roofvogels pakken de zangvogeltjes en sommige de eendenkuikens die overigens ook geliefd zijn bij de slangen.
De wilde katten krabben gaten in de lemen muren om de duiven te pakken in de duiventorens en ze kunnen een kip ook wel aan. De kippen pikken de hagedissen dood maar lusten ook wel een schorpioen en de eenden stoppen hun snavel in een slang en blazen hem op. De jongens die op Here Bugu wonen jagen op alles met stokken, scheppen en katapulten en roosteren op vuurtjes hun buit zoals wij vroeger deden met kastanjes.
Yvonne Gerner.

Wilt u een gift doen dan graag naar: werkgroep diaconaat prot. wijkgem. de Fontein o.v.v. Rondom Baba. Rekeningnummer NL45 INGB 0003 2086 49.
Hartelijk dank.

Kunst in De Fontein
Vanaf 27 februari tot woensdag 10 april exposeren in de kerk enthousiaste cursisten van Irma Reimert, docent tekenen en schilderen en beeldend kunstenares. In het kunstboek in de hal vindt u meer informatie. Voor vragen naar aanleiding van de werken kunt u contact opnemen via de mail: ireimert@home.nl .Hebt u interesse: bekijk dan haar website: www.atelier-irmareimert.nl

Reacties zijn gesloten.