Zondagsbrief 14-04-2019

Bij de viering van zondag 14 april
Vandaag is het Palmzondag, het begin van de Goede Week. Centraal staat het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem, zoals te lezen is in Lucas 19, 29-40. Voorganger is ds. Marga Baas.

Overige vieringen in de Goede Week, Pasen en Beloken Pasen
In de Goede Week vindt op woensdag 17 april een vesper plaats in De Fontein, die om 19.00 uur begint. Voorganger is ds. Marga Baas.
Op Witte Donderdag (18 april) vieren we dat Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem maaltijd hield en zijn leven van liefde en dienstbaarheid in het perspectief plaatste van uittocht en bevrijding. We delen brood en wijn, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg om te breken en te delen tot zijn gedachtenis. Aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. José van Dijken. Voorganger is ds. Marga Baas. Aanvang: 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag (19 april) staan we stil bij de veroordeling en terechtstelling van Jezus als de schuldeloze. Zijn lijden is verbonden met het lijden van anderen wereldwijd. We lezen het lijdensverhaal uit het Johannes evangelie, leggen bloemen neer bij het kruis en zijn bijeen in gebed. Voorganger is ds. Feike Volbeda. Aanvang: 19.30 uur.
In de Paaswake op Stille Zaterdag (20 april) vieren we dat in het donker van duisternis en dood licht en leven doorbreekt. We lezen verhalen van schepping en herschepping, opstanding en bevrijding.
Door onze doop te gedenken en opnieuw te bekrachtigen geven we te kennen dat we ons leven met Jezus’ gang van dood naar leven willen verbinden. De cantorij o.l.v. José van Dijken verleent haar medewerking. Voorganger is ds. Marga Baas. Aanvang: 21.30 uur.

Op de morgen van Pasen (21 april) vieren we het feest van de opstanding in een dienst van Schrift en Tafel. Het project met de kinderen wordt afgerond. Aan de dienst wordt mee-gewerkt door het Goede Herder Kerkkoor. Voorganger is ds. Marga Baas. Aanvang: 9.30 uur.
Zondag 28 april is het Beloken Pasen. We hebben een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Centraal staat het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-35). Voorganger is ds. Marga Baas. Aanvang: 9.30 uur.

Collecten 14 april
1e Collecte: Ontmoetingen tussen joden, christenen en moslims
Nes Ammim is een christelijke nederzetting in Israël met als doel de christelijke verbondenheid met het Joodse volk vorm te geven. Ze realiseert deze verbondenheid door christenen de mogelijkheid te bieden een periode in Israël te wonen, te werken en te leren, daarbij tevens de relatie van joden, moslims en christenen en Palestijnen nader te leren kennen en waar mogelijk een positieve bijdrage tot een rechtvaardige en vreedzame samenleving in Israël te ondersteunen.

2e Collecte: Jongeren doorleven het Paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen.
(zie ?lmpje op jop.nl/paaschallenge).

Loket levensvragen
Op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur kan iedereen in De Fontein terecht om een kop koffie te drinken, een kaarsje aan te steken, te luisteren naar orgelmuziek, te snuisteren in de weggeefkast. Wie behoefte heeft aan een gesprek, vindt een luisterend oor. Beurtelings zijn Marga Baas en Ruth Pruis aanwezig.

Meeleven in De Fontein
Onze wijkcorrespondent Frans Breidenbach (Vinkhuizen) heeft te horen gekregen dat hij ernstig ziek is. Het is afwachten of de medische behandeling goed zal aanslaan. We leven met hem, Julia en hun allernaasten mee.
Koen Kats (Vinkhuizen) ondergaat sinds geruime tijd onderzoeken en verblijft voor een week in het UMCG. Binnenkort begint een behandelingstraject. Voor hem en zijn vrouw Alie zijn het spannende tijden.

Wij gedenken
Op 8 april is na een periode van ziekte Onno Jan Hoekstra overleden, echtgenoot van Endrike Hoekstra en vader van Larissa (De Held). Hij werd 54 jaar. Zaterdag 13 april vond de begrafenis plaats op Selwerderhof na een afscheidsbijeenkomst in de aula.

Huwelijk
Donderdag 25 april gaan Evert Willem Brink en Roelof Wassebalie trouwen. De kerkelijke zegening vindt plaats om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk. Aansluitend wordt in de kerk de receptie gehouden.

De spaardoosjes
Op de zondagen 14 april en 21 april kunt u de spaardoosjes van Kerk in Actie weer inleveren.

Bloemschikken op woensdag 17 april
Op woensdag 17 april na de vesper is er weer bloemschikken In De Fontein . De kosten zijn 5 euro. Opgave op lijsten die in de hal van Fontein hangen..

Foto’s op de achterwand
Van Pasen tot Pinksteren zijn op de achterwand in de kerkzaal foto’s te zien van de laatste workshop “Selfie of (zelf)portret

Kunst in De Fontein
Van 10 april tot 22 mei 2019 hangt in De Fontein werk van amateurkunstenaars uit de eigen wijk en wel van de Vinkhuys aquarelclub. De groep is ongeveer 20 jaar gelden ontstaan en heeft op dit ogenblik 11 leden die uit de Noordelijke stadswijken en uit Hoogkerk en Zuidhorn komen. Op de woensdag hebben ze in het Vinkhuys hun schilderavond. Hun werk in De Fontein laat zien hoe ierder een eigen stijl heeft ontwikkeld. De onderwerpen zijn vooraal landschappen, bloemen en dieren.
De kunstcommissie

Schrijfactie Amnesty India: kritische stemmen onderdrukt
De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties zoals Amnesty worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet.
Een instantie die financiële misdrijven onderzoekt viel op 25 oktober vorig jaar het kantoor van Amnesty India binnen. De medewerkers werden lastiggevallen en geïntimideerd. Volgens de autoriteiten houdt Amnesty zich niet aan de regels voor financiering uit het buitenland. Dit zijn verzonnen aanklachten. Desondanks werd Amnesty’s bankrekening grotendeels geblokkeerd waardoor ze haar werk voor de mensenrechten nauwelijks nog kan doen. Ook voerden de autoriteiten een lastercampagne om Amnesty zwart te maken. Er werd informatie naar regeringsgezinde media gelekt, die Amnesty afschilderden als een criminele onderneming.
Schrijf een brief naar de Indiase premier Modi. Roep hem op mensenrechtenactivisten en organisaties zoals Amnesty niet te belemmeren in hun werk.

S(PR)ING!
Vandaag, zondag 14 april, bent u van harte welkom in de Lutherzaal aan de Haddingestraat 23,waar het platform Religie en Levensbeschouwing van 15.00-16.30 uur een bijeenkomst organiseert rond liederen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten.

Reacties zijn gesloten.