Zondagsbrief 21-04-2019

Bij de Paasviering van zondag 21 april
Op deze morgen vieren we het feest van de opstanding in een dienst van Schrift en Tafel. Het project met de kinderen wordt afgerond. Aan de dienst wordt meegewerkt door het Goede Herder Kerkkoor. Voorganger is ds. Marga Baas. Aanvang: 9.30 uur.

Volgende week een gezamenlijke dienst
Zondag 28 april is het Beloken Pasen. We hebben een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Centraal staat het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-35). Voorganger is ds. Marga Baas. Aanvang: 9.30 uur.

Collecten 21 april Eerste Collecte: Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

Tweede Collecte: Stedelijk kerkenwerk
Met deze gift draagt u bij aan de vaste kosten van onze kerk. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten ankbaar voor. Maar uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Loket levensvragen
Op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur kan iedereen in De Fontein terecht om een kop koffie te drinken, een kaarsje aan te steken, te luisteren naar orgelmuziek, te snuisteren in de weggeefkast. Wie behoefte heeft aan een gesprek, vindt een luisterend oor. Beurtelings zijn Marga Baas en Ruth Pruis aanwezig.

Meeleven in De Fontein
Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.

Koene Kats (Vinkhuizen)) ondergaat sinds geruime tijd onderzoeken en verblijft voor een week in het UMCG. Binnenkort begint een behandelingstraject. Voor hem en zijn vrouw Alie zijn het spannende tijden.
Mw. Janny Landlust-Ending (Selwerd) is – tijdelijk – weer thuis.
Mw. Akke Postma (Paddepoel) heeft een heupoperatie ondergaan, evenals mw. Grimmius-Stel (Vinkhuizen).

Dank!
Heel erg bedankt voor de prachtige bloemen. Het doet me goed! Herstel moet zijn tijd hebben, maar het gaat heel langzaam vooruit.
De hartelijke groeten, Andrea Keizer.

Huwelijk
Donderdag 25 april gaan Evert Willem Brink en Roelof Wassebalie trouwen. De kerkelijke zegening vindt plaats om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk. Aansluitend wordt in de kerk de receptie gehouden.

Foto’s op de achterwand
Van Pasen tot Pinksteren zijn op de achterwand in de kerkzaal foto’s te zien van de laatste workshop “Selfie of (zelf)portret. Dertien deelnemers gingen met dit thema aan de slag. Voor de uitvinding van foto, film en video waren geschilderde portretten van kunstschilders erg belangrijk. Een bekende portretschilder uit de gouden eeuw is Rembrandt van Rijn.  Alleen de adel, het koningshuis en andere vooraanstaande mensen konden toen een portret laten maken. Een portretschilderij kostte in die tijd al gauw 500 gulden, wat voor sommigen anderhalf jaarsalaris was. Ook andere kunstenaars gingen naast hun schilderwerk van landschappen en stillevens, portretten en zelfportretten maken, bijvoorbeeld Vincent van Gogh. Hij heeft wel 35 zelfportretten gemaakt. Handig voor veel kunstenaars, want je hebt een gratis model en bovendien hoeven anderen niet meer uren voor je stil te zitten.. Je pakt even je mobiel en maakt een foto. In 1820 is de fotografie ontstaan en even later werden de eerste portretfoto’s gemaakt. Er ontstonden fotostudio’s en portretten werden steeds meer betaalbaarder. In 1980 kwam de digitale fotografie. Ook kun je tegenwoordig foto’s maken met een smartphone en zo ontstonden de Selfies. Een portret kan een eenvoudige afbeelding zijn zoals een pasfoto, een dubbelportret en een groepsportret. Ook zijn er portretten n.a.v. gebeurtenissen, zoals een klassenfoto, een familie-jubileum. Staatsieportretten zijn foto’s van leiders en staatshoofden die symbool staan voor een staat of land. Kortom, met een portret kun je heel veel kanten op. Na een stukje geschiedenis en een heldere uitleg en tips moesten we zelf aan het werk. Bijna iedereen had spullen en attributen meegenomen. Dit kon zijn een zonnebril, hoed, pet, sjaals of een schilderijlijst. Er ontstonden portretten a la Rembrandt, maar er werden ook kunstzinnige foto’s gemaakt met spiegels en een caleidoscoop. Er werden dubbelfoto’s en groepsfoto’s gemaakt van het koor dat aan het repeteren was in de kerkzaal. Aan het eind van de ochtend gingen we naar huis met een grotere kennis van de mogelijkheden om een portret te maken met onze fotocamera’s en mobieltjes. Thuis konden we desgewenst de eindresultaten nog beïnvloeden en bewerken en bijvoorbeeld kiezen voor zwart-wit of sepia foto’s. Er is weer van elke deelnemer een ingestuurde foto op groot formaat afgedrukt. De volgende workshop zal plaatsvinden in oktober. Wie weet…tot ziens.

Kunst in De Fontein
Van 10 april tot 22 mei 2019 hangt in De Fontein (Eikenlaan) werk van amateurkunstenaars uit de eigen wijk, en wel van de Vinkhuys Aquarelclub. De groep is ongeveer twintig jaar geleden ontstaan en heeft op dit ogenblik elf leden. Zij komen uit de noordelijke stadswijken en uit Hoogkerk en Zuidhorn. ‘s Woensdags hebben ze in ‘t Vinkhuys hun schilderavond. Hun werk in De Fontein laat zien hoe ieder een eigen stijl heeft ontwikkeld. De onderwerpen zijn vooral landschappen, bloemen en dieren. Op de website van ’t Vinkhuys is onder ‘Activiteiten’ meer informatie over de Aquarelclub te vinden. De Fontein is geopend op woensdag van 10 tot 12 uur, op donderdag van 10 tot 11 uur en op zondag, na de kerkdienst, van 11 tot 12 uur. De Kunstcommissie verzorgt op woensdag 1 mei om 11.00 uur een korte rondleiding bij de expositie.

Maand van de filosofie: Ik stuntel, dus ik ben
De Communitybuilders, de Stadshelden en Groningen verwelkomt… nodigen u van harte uit voor een een bijeenkomst waarin filosoof Jeroen de Ridder ingaat op het thema van de maand van de filosofie: Ik stuntel, dus ik ben. De kwetsbaarheid van de ander en van jezelf vraagt om solidariteit – van buren en wijkbewoners, studenten, vluchtelingen, kerkgangers. Andere bijdragen op deze avond kunnen we verwachten van Evert Sulman (Communitybuilder Selwerd) en Albert Veenstra (Stadshelden). De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 april in De Fontein. Aanvang: 19.30 uur.

Elizabethbode en de Open deur
Op eerste paasdag worden de Paasnummers van de Open Deur en de Elizabethbode na de dienst uitgedeeld in de hal. Ze zijn bestemd voor gemeenteleden voor wie kerkbezoek niet meer mogelijk is, voor een buurman, kennis, vriend of iemand binnen de familie.Doet u mee om via deze bladen iets van de betekenis en de vreugde van Pasen door te geven?

Reacties zijn gesloten.