Zondagsbrief 26-07-2020 [Update]

Zondag 26 juli is de zomerviering in de Nieuwe Kerk niet te beluisteren geweest via www.kerkomroep .nl. Alleen de aanwezigen in de kerk hebben kunnen het orgelspel, de zangers en de overweging kunnen horen.
Vorige week is er namelijk door een installateur een nieuw modem geplaatst wat helaas nog niet werkte.
In de liturgie die op de website kunt u de teksten van de liederen, de overweging van ds. Evert Jan Veldman en de collectedoelen vinden.

Zondagsbrief 26-07-2020 + orde van dienst