Anita Akkerman

Anita Akkerman is sinds 1999 predikante. Nadat ze theologie studeerde in Groningen werd ze in 1999 predikant van de hervormde gemeente Aduard-Den Ham-Fransum. Na vier jaar werd ze geestelijk verzorger binnen GGZ Drenthe (psychiatrie en verpleeghuis). Met plezier werkte ze daar ruim 10 jaar. Het gemeentewerk bleef trekken en vanaf 2014 voelt ze zich als een vis in het water als een van de predikanten van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid. Sinds december 2022 is ze voor 0/15 fte verbonden aan de Fontein ter ondersteuning van de transitie naar buurtkerk.

Haar werkzaamheden liggen op het gebied van het pastoraat. In overleg met de werkgroep pastoraat en met de buurtpastor ondersteunt ze waar nodig. Daarnaast is ze ook betrokken in het vormgeven van het pastoraat dat toekomstbestendig is.