Vakantiepasjes, een woord van dank

Vakantiepasjes, een woord van dank.

Beste gemeenteleden en anderen.

Het was weer een spannende tijd. Tot 19 juni kon er geld gestort worden voor kinderen die in de zomervakantie niet op vakantie gaan.
Vorige jaren lukte het ons 140 tasjes van €10 en vorig jaar 140 pasjes van €12,50 uit te delen aan deze kinderen.
Dit jaar hoopten we weer hetzelfde aantal pasjes uit te kunnen delen ook al wordt de groep gevers ieder jaar kleiner.

Gelukkig is er ook dit jaar weer met gulle hand gestort. We kunnen opnieuw 140 kinderen gelukkig maken. Dit is een prachtig resultaat. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank.
Zwo de Fontein