Aanmelding nieuw diaconaal project 2022-2024, de Bron, Nieuwe Kerk en de Fontein.

Het huidige project Bianca couture hebben we met allerlei acties twee jaren gesteund. Door de coronacrisis hebben we helaas niet alles door kunnen laten gaan. Met prachtige, creatieve acties hebben we toch nog veel geld binnen weten te halen. Denk hierbij aan de ‘Houd moed’ tasjes met allerlei Groninger producten en de verkoop van zelfgemaakte kerststukjes door de Fontein en een soep- en wijnactie en kerstpakketjes met zelfgemaakte kaarsen en kaarten door de Bron en collectes in de Nieuwe kerk. Deze acties werden door velen, verspreid over de hele stad, gesteund. Hartelijk dank hiervoor.
Nu willen we voor de zomervakantie een nieuw diaconaal project voor de komende twee jaren kiezen.
Hierbij dan ook een uitnodiging aan alle stadjers. Bent u, of kent u iemand, betrokken bij een kleine stichting die financiële ondersteuning goed kan gebruiken, laat het ons dan weten.
Bij het beoordelen van de aangeboden goede doelen hebben we een aantal richtlijnen: heeft de stichting een anbi status, hoe komt het geld ter plekke en wordt het voor 100% aan het project besteed, heeft de stichting ook een Nederlands bestuur, is er een website, kunnen we een gastspreker uitnodigen en kunnen we voor een concreet doel actie voeren. Naast deze richtlijnen kan ook een emotionele verbondenheid met het project/doel een rol spelen.
Wilt u een stichting voordragen doe het dan voor 31 mei. Hebt u al eerder een project aangedragen maar het is toen niet gekozen, dan mag u het gerust weer aanbieden.
Voor meer informatie mag u bellen naar Bram van Huis (050-5773562). Uw mail mag u sturen naar bvanhuis@home.nl namens zwo (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) van bovenstaande drie kerken.