De vakantietas actie. Helpt u mee.

Alweer een aantal jaren is het voor de kinderen in de noordelijke wijken een feest om aan het begin van de zomervakantie een vakantietas met speelgoed te krijgen. Deze kinderen gaan niet op vakantie en daarom is het fijn dat er mensen zijn die hen met zo’n tasje blij maken.
De organisatie van deze actie ligt bij zwo de Fontein. Wij hopen echter dat heel Groningen een bijdrage wil leveren door een tasje te sponsoren.
De verspreiding van de tasjes gebeurt door Wij Selwerd en Wij Vinkhuizen. Via hen vernemen wij dan ook dat de kinderen het heel erg waarderen.
Omdat er in deze tijd veel aandacht is voor Oekraïne en er veel geld die kant opgaat, is het goed te weten dat er in de noordelijke wijken Oekraïense kinderen worden opgevangen en dus ook voor een tasje in aanmerking komen.
Wilt u deze jaarlijkse actie steunen?
De inhoud van een tasje heeft een waarde van €10. Wij zijn uiteraard blij met elke gift. Vorig jaar hebben we 150 tasjes kunnen weggeven en we hopen dit weer te evenaren.
Wilt u dan uiterlijk 31 mei uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van werkgroep diaconie de Fontein onder vermelding van vakantietasje.
Hartelijk dank. Bram van Huis, zwo de Fontein.