Week van het gebed voor de eenheid PROGRAMMA

Doe mee aan de Week van Gebed 2020

Buitengewoon
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid.Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

BIJEENKOMSTEN (vanaf 19.30 uur)

Zondag 19/1 “Verzoening” Dick Mak Jeruzalemkerk
Maandag 20/1 “Verlichting” Jaap van den Bos Immanuëlkerk
Dinsdag 21/1 SUPERKRING “Hoop” Fokko Stalman Baptistengemeente
Woensdag 22/1 KERKENTOCHT Startpunt: Doopsgezinde kerk Bezoek aan 4 kerken en luisteren naar hun Gebedstraditie
Donderdag 23/1 “Kracht” Tjerk Riemersma De Rank
Vrijdag 24/1 “Gastvrijheid” Sam van Leer SKLO pand
Zaterdag 25/1 “Bekering” Jan Kerssen Adventkerk Visje-Vesper-Buitengewoon

Neem een flyer met gegevens mee.

In Groningen worden iedere avond gebedsbijeenkomsten gehouden, steeds op een andere plaats. Er zijn flyers met informatie waar de bijeenkomsten plaats vinden.

Programma kerkentocht woensdagavond 22 januari:

Start:
19.30 u -Doopsgezinde kerk ( Oude Boteringestraat 33)
20.00 u -Adventkerk ( Hofstraat 28, kerkgenootschap van de zevende-dags adventisten)
20.30 u -Jeruzalemkerk (gebedsmoment door the New Dimension Church, W.A Scholtenstraat 25-27)
21.00 u   Nieuwe kerk ( Nieuwe kerkhof 1).
Afsluiting: 21.30 u.