Zondagsbrief 01-11-2020

Twee vieringen op zondag 1 november

Zondag 1 november houden we om 9.30 uur de viering van Allerheiligen en Allerzielen. Bijna dertig nabestaanden hebben aangegeven dat zij deze dienst willen bijwonen. Na de overweging vindt de gedachtenis van de gestorvenen plaats: de namen van de overledenen worden genoemd – afgewisseld met muziek – en de aanwezigen kunnen een kaars aansteken. In deze viering zullen ook hardop de namen van vrienden, familieleden, geliefden worden genoemd die in de afgelopen twee week door gemeenteleden zijn doorgegeven.
Om 15.00 uur is er een eenvoudig middaggebed, waarin gemeenteleden kaarsen ter gedachtenis kunnen aansteken. De gedachtenis wordt omlijst door orgelspel, een psalm, een schriftlezing, dankgebed en voorbeden en een zegenbede.

zondagsbrief 1 november

Zondag 1 november 2020 liturgieboekje

zondag 1 november 2020 Liturgie middaggebed

KLEDINGAKTIE DIAKONIE 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bij binnenkomst tot uw zitplaats en bij het verlaten van de kerk wordt u verzocht een mondkapje te dragen.

Zondag is de dienst via de kerkomroep te beluisteren.
De dienst is ook te te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

collecten

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer u  en dienst in De Fontein wilt bijwonen dan kunt u zich opgeven vanaf maandag 12 uur tot zaterdag 12 uur. Aanmelden geldt ook voor alle gemeenteleden welke een speciale rol hebben in de dienst, bijvoorbeeld de dominee, organist, lector, gastvrouwen, koster etc. 

Elke week staat er een actueel aanmeldformulier op de website onder nieuws. Mocht het niet lukken om u aan te melden dan kunt u zich opgeven telefonisch of via mail bij  Hessel Boersma geeft u dan uw naam en telefoonnummer door. Deze diensten zijn nog niet vrij toegankelijk, opgave is dus verplicht.

Er wordt een lijst gemaakt welke wordt gebruikt door de organisatoren van de kerk waar de dienst wordt gehouden en deze lijst kan ook gebruikt worden wanneer de GGD hierna zou vragen.