Zondagsbrief 13-09-2020

zondagsbrief 13 september

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Als u deelneemt aan een kerkdienst in De Fontein, wilt u dan zelf uw eigen liedboek vanuit huis meenemen? De exemplaren waarover de kerk zelf beschikt kunnen i.v.m. de coronamaatregelen niet worden benut; de tweede optie, nl. het wekelijks afdrukken van de volledige liedteksten in de liturgieboekjes, zorgt voor veel extra kosten.

Zondag is de dienst via de kerkomroep te beluisteren.
De dienst is ook te te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.

collecten

Wanneer u  en dienst in De Fontein wilt bijwonen dan kunt u zich opgeven vanaf maandag 12 uur tot zaterdag 12 uur. Aanmelden geldt ook voor alle gemeenteleden welke een speciale rol hebben in de dienst, bijvoorbeeld de dominee, organist, lector, gastvrouwen, koster etc. 
Elke week staat er een actueel aanmeldformulier op de website onder nieuws. Mocht het niet lukken om u aan te melden dan kunt u zich opgeven telefonisch of via mail bij  Hessel Boersma geeft u dan uw naam en telefoonnummer door. Deze diensten zijn nog niet vrij toegankelijk, opgave is dus verplicht.
Er wordt een lijst gemaakt welke wordt gebruikt door de organisatoren van de kerk waar de dienst wordt gehouden en deze lijst kan ook gebruikt worden wanneer de GGD hierna zou vragen.

Gemeenteberaad zondag 13 september     powerpointpresentatie

Na afloop van de kerkdienst op deze zondag wordt een gemeenteberaad gehouden, van kwart voor elf tot uitelijk kwart voor twaalf. Hier wordt de conceptnotitie Bouwstenen voor beleid gepresenteerd.

Gemeenteleden die thuis via geluid of beeld de kerkdienst meemaken, kunnen aansluitend het gemeenteberaad op een zelfde wijze volgen.

De powerpointpresentatie die op dit gemeenteberaad centraal staat, is vanaf 12 september op de website van De Fontein te vinden.

Wie vanuit de thuissituatie wil reageren, kan tot maandag 14 september 12.00 uur contact opnemen met de scriba Jaap Medema (jaapmedema43@gmail.com).

Na de vergadering van de wijkkerkenraad op maandagavond 14 september zal de definitieve versie van de beleidsnotitie zo gauw mogelijk in zijn geheel op de website van De Fontein worden geplaatst.

Ook zal een aantal papieren exemplaren voor belangstellenden in de kerk beschikbaar zijn.