Zondagsbrief 21-02-2021

De dienst is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

COLLECTES
Eerste collecte: Kerk in Actie: Moldavië: Kerk helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Uw gift is meer dan welkom!

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.