Zondagsbrief 24-01-2021

zondagsbrief 24 januari + liturgie

De dienst is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

Eerste collecte: Wijkdiaconie
Bestemd voor het nieuwe project van de diaconie Nieuwe Kerk, Het Overweeghuis. Vrouwen die in de prostitutie vastlopen zijn welkom in het Overweeghuis. Zij zijn een huis in Groningen waar vrouwen rust en veiligheid wordt geboden. De vrouwen kunnen zich op hun toekomst bezinnen in een drempelloze, kleinschalige en kortdurende opvang waar vrouwen zonder voorwaarden kunnen verblijven.

Tweede collecte: Protestantse Kerk Nederland: Missionair Werk
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.