Aanmelding nieuw diaconaal project 2024-2026, de Bron, Nieuwe Kerk en de Fontein.

Aanmelding nieuw diaconaal project 2024-2026, de Bron, Nieuwe Kerk en de Fontein.

Het huidige project KFTGhana, keep familys together in Ghana, hebben we met allerlei acties twee jaren gesteund. U mag hierbij denken aan een kerstmarkt, een spulletjesmarkt, een high tea en collectes en vrije giften. Onze activiteiten voor deze stichting eindigen in de zomervakantie. Er zijn nog plannen om iemand die een flinke fysieke inspanning gaat leveren, te sponsoren. Al het geld dat op deze manier binnenkomt wordt ook nog aan KFTGhana overgemaakt. Hierover wordt u nog geïnformeerd.
Nu willen we voor de zomervakantie een nieuw diaconaal project voor de komende twee jaren kiezen.
Hierbij dan ook een uitnodiging aan alle stadjers. Bent u, of kent u iemand, betrokken bij een kleine stichting die financiële ondersteuning goed kan gebruiken, laat het ons dan weten.
Bij het beoordelen van de aangeboden goede doelen hebben we een aantal richtlijnen: heeft de stichting een anbi status, hoe komt het geld ter plekke en wordt het voor 100% aan het project besteed, heeft de stichting ook een Nederlands bestuur, is er een website, kunnen we een gastspreker uitnodigen en kunnen we voor een concreet doel actie voeren. Naast deze richtlijnen kan ook een emotionele verbondenheid met het project/doel een rol spelen.
Wilt u een stichting voordragen doe het dan voor 30 april. Hebt u al eerder een project aangedragen maar is het toen niet gekozen, dan mag u het gerust weer aanbieden.
Voor meer informatie mag u bellen naar Bram van Huis (050-5773562). Uw mail mag u sturen naar bvanhuis@home.nl namens zwo (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) van bovenstaande drie kerken.