De werkgroep:
zorgt voor de gelden van de wijkgemeente,
stelt jaarlijks een begroting op voor de werkgroepen die door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld, organiseert in september de financiële actie om de wijkkas te vullen, verricht werkzaamheden rond de actie Kerkbalans voor de algemene middelen van de plaatselijke kerk (kosten van predikanten en kerkgebouwen).

De penningmeester beheert de gelden van de wijkgemeente.