Klik voor de cijfers hier

De ontvangsten uit 2018 staan zoals gebruikelijk in de begroting van 2019 (en zijn dus al gerealiseerd per 1-1-2019)
Onder de giften uit de jaarrekening van 2017 is een deel van een erfenis opgenomen.
Een dergelijk bedrag is niet in de begrotingen van 2018 en 2019 meegenomen.

 1. Onder het Werk van derden (netto) worden (achtste keer) de netto-opbrengsten door kopieerwerk, koffieschenken
  en provisie zaalhuur geschat. (in de jaren 2010 t/m 2014 kwamen deze bedragen ver uit boven de begroting).
 2. De rente op spaargeld is momenteel zeer laag. Op rekeningen van stichtingen wordt op dit moment zelfs 0% rente vergoed.
 3. Bij de septemberacties werd een krant verspreid. Daar moet dan in 2019 ook weer voor worden begroot.(publiciteit)
 4. Onder de administratiekosten in de jaarrekening van 2017 werd een aanschaf van een vergaarbak voor het kopieren van €1754,50 verantwoord. Omdat het bedrag onder de €2000 bleef is het in totaal op de jaarrekening terecht gekomen.
 5. De geluidsinstallatie werd op 15-1-2016 aangeschaft. In 2016 werd de afschrijving op €1748,55 gesteld. In 2017 op €1700.
  als ook in 2018 de afschrijving €1700 wordt zal de boekwaarde op 31-12-2018 op €0 uitkomen. In de begrotingen van 2017 en 2018 had dus de afschrijving meegenomen moeten worden. Dat is niet gebeurd.
 6. De afwasmachine werd op 7-8-2017 aangeschaft. In 2017 werd de afschrijving op €601,45 gesteld. Als er in 2018 en 2019 een afschrijving van elk €1350 wordt genomen komt de boekwaarde op 31-12-2019 op €0 uit. Daarmee wordt de €1350 uit de begroting van 2019 verklaard.
 7. Het begrote tekort voor 2019 is opnieuw gebaseerd op een voorzichtige schatting van de inkomsten en lijkt
  aanvaardbaar gezien de aanwezige reserves en het slinkend aantal bijdragende gemeenteleden.
 8. De samenwerking met de Nieuwe Kerk en De Bron krijgt steeds meer vorm. Behalve de gezamenlijke zomerdiensten worden
  ook op de derde zondag gezamenlijke diensten gehouden