In Huize Bernlef wordt elke zondagmorgen om 10.00 uur een huisdienst gehouden. Viermaal per jaar is er onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad een dienst van Schrift & Tafel.

In Zorgcentrum De Es (voorheen Patrimonium) worden elke zondag om 17.00 uur huisdiensten gehouden. Ook hier is er viermaal per jaar onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad een dienst van Schrift & Tafel.

Elke veertien dagen wordt er op de vrijdagmorgen in Verpleeghuis ‘t Blauwbörgje om 10.45 uur een kerkdienst gehouden. Ook wordt hier enkele malen per jaar een dienst van Schrift & Tafel gevierd, soms in oecumenisch verband.

Ook in Zorgcentrum Veldspaat wordt enkele malen per jaar een kerkdienst gehouden. Soms gaat het om een dienst van Schrift & Tafel.

Ook in het Platinazorgcentrum worden twee wekelijks huisdiensten gehouden (De eerste en derde zondag van de maand). Tweemaal per jaar wordt hier onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad een dienst van Schrift & Tafel gevierd.