Het Goede Herder Kerkkoor is ooit ontstaan uit het Evangelisatiekoor “Oranje Wijk” omstreeks 1948. Zo vlak na de oorlog wilde men de kerkelijke liturgie wat opvrolijken uit de nog starre vooroorlogse traditie.

In 1955 werd de Goede Herderkerk gesticht en het was dat groepje van 31 zangers uit het evangelisatiekoor dat mee ging naar de nieuwe behuizing en de naam Goede Herderkerkkoor aannam.

Maar de ruim 50 jaar gaan tellen, en de vergrijzing ontgaat ook het koor niet. Momenteel (2018) telt het koor ruim 20 leden, die overigens een hechte en enthousiaste groep dames en heren zangliefhebbers vormen. Het koor valt, evenals de Cantorij, bij de Fontein en werkt een aantal malen per jaar aan een dienst mee.

Onder leiding van onze dirigent José van Dijken wordt met plezier gerepeteerd en gezongen in de thuishaven: De Fontein.