Gemiddeld elke zes weken wordt een dienst van Schrift en Tafel gevierd. Beperkingen in de deelname zijn er niet: steeds klinkt de nodiging voor ‘alwie de gemeenschap zoekt met de Heer en met zijn gemeente’. Daarbij horen ook de kinderen. Omdat voor kinderen (maar niet alleen voor hen) de alcohol in de wijn een
probleem kan zijn, wordt er naast wijn ook druivensap gedeeld.

Voor wie aan huis gebonden zijn, is er de mogelijkheid om het avondmaal thuis te vieren. Uw wijkdiaken/contactpersoon weet er meer van.


De Doop wordt bediend als daarom gevraagd wordt. Afspraken daarover zijn het makkelijkst met één van de wijkpredikanten te maken.