De drie noordelijke kerken, De Bron, De Fontein en De Nieuwe kerk, gaan zich gezamenlijk inzetten voor de
Stichting Rondom Baba in Mali

In 2007 werd de stichting opgericht door een Malinese man, Baba, en een Nederlandse vrouw, Yvonne Gerner. Zij ontmoetten elkaar in het straatarme Mali en besloten samen te gaan werken aan hun droom voor beter leven voor de arme Malinezen.
In 2008 kochten ze 1 hectare grond en noemden het Here Bugu, plaats van vrede. Op deze plek willen zij bouwen aan verbetering van leef- en werkomstandigheden van de Malinezen. Het doel is om mensen van verschillende etnische groepen met elkaar in contact te brengen op basis van wederzijds respect, en samen een werk- en leefgemeenschap te ontwikkelen.
Er zijn ateliers voor hout- en leerbewerking, een moestuin, een schooltje, er worden kippen, eenden en konijnen gehouden voor de verkoop en er wordt scholing aangeboden.
Het doel is om arbeidsplaatsen te creëren, om zo een eigen inkomen te verdienen en de eventuele winst te herinvesteren in de ontwikkeling van Here Bugu. Voor het opstarten en in stand houden van al deze activiteiten is geld nodig, en daar willen wij ons de eerstkomende periode voor inzetten.

Meer informatie op www.rondombaba.nl