Nieuw diaconaal project de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk.

Voor de komende twee jaren willen we ons gaan inzetten voor de stichting KFTGHANA, Keeping Families Together Ghana.
De jonge stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen wonende Meridith Hypolite. Door haar ervaringen met vrijwilligerswerk in Ghana wilde ze graag iets voor kansarme, jonge vrouwen doen.
De stichting KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken.

In 2019 is de stichting met een modevakschool voor vrouwen begonnen. De eerste 23 studenten van deze driejarige opleiding zijn dit jaar afgestudeerd.
Sinds 2021 wordt er ook een halfjaarlijkse cursus tassen en sieraden maken, aangeboden. De gemaakte producten worden verkocht. Met de opbrengsten proberen ze de onkosten te drukken.
18 studenten studeren dit jaar af.
In 2022 wordt de cursus banketbakker gestart.

 

De stichting helpt de afgestudeerde vrouwen aan werk. Ook steunt zij een twintigtal kinderen bij het volgen van een basis- en middelbare schoolopleiding. Verder is er veel aandacht voor vrouwenemancipatie.

Met onze acties, collectes en donaties willen wij de stichting financieel steunen. De ontvangen gelden worden o.a. besteed aan cursusmateriaal, studentenuniformen, docentensalaris en ziektekostenverzekering.

Bent u nu al enthousiast en wilt u een vrijwillige bijdrage doen, dan kan dat op rekeningnummer
NL45 INGB 0003 2086 49 t.n.v. diaconaat de fontein. Wilt u wel KFTGHANA vermelden.

We gaan voor twee mooie jaren.

Bram van Huis mede namens zwo de Bron, zwo de Fontein en diaconie Nieuwe Kerk