De cantorij is opgericht in oktober 1967 en staat nu onder leiding van José van Dijken.
Op 24 november 2017 is  het 50-jarig bestaan van de Cantorij gevierd:

De cantorij heeft in de gemeente van De Fontein een meervoudige liturgische rol in de eredienst:
ondersteunend en stimulerend; versierend en verkondigend.

We zingen uit diverse liedbundels:

Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk
Gezangen voor liturgie
Taizé en Iona bundel
Tussentijds
Hoop van alle volken
Verzameld Liedboek
Zingend Geloven
Zangen van zoeken en zien
Het Dienstboek een proeve.

Contact personen:

José van Dijken
Klara Kelder
Koos Steketee, Elzenlaan 109, 9741 NC, telefoon 050-5772614 (email: Jaap Steketee)

 

Op vrijdag 24 november 2017 vierde de Cantorij haar 50-jarig jubileüm. Er was een grote opkomst van muziekminnend publiek.
Jose van Dijken, onze cantrix, had een programma opgesteld in twee delen.

Voor de pauze met liederen die de cantorij de afgelopen 50 jaar al eens had gezongen tijdens de vieringen.
Met psalmbewerkingen van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen, en muziek uit de schat van liederen uit Taize getoonzet door André Gouzes en met liederen van Henk Jongerius met muziek van Chris van Bruggen.

 

Voor het zingen van de psalmbewerkingen werden er kwatrijnen gedeclameerd. (gedichtjes van 4 regels die de essentie van de betreffende psalm weergeven).
Dick Dijkstra begeleide de cantorij op het orgel en Henry Kelder op de piano.

Na de pauze waren er wat meer profane liedjes zoals liefdesliedjes uit Letland, Israël, Frankrijk etc.
Gelet op de reacties uit het vele aanwezigen een goede keuze want er werd volop meegezongen.

Op verzoek van veel leden speelde Gjalt van der Meulen het stuk “k ben reizend naar die stad” van Johannes de Heer (nr 19).
en in het twee deel van het programma Präludium in C dur.
Ook Carel van Aurich liet horen wat een virtuoos hij op het Mense Ruiterorgel in de Fontein is met een vertolking van Festival Toccata.
Aan het eind van het programma liet Henry Kelder, tijdens een muzikaal intermezzo horen, welke onverwachte muzikale mogelijkheden onze piano heeft.

 

Aan deze feestavond werkten mee:

cantorij o.l.v. Jose van Dijken en orgel begeleiding: Dick Dijkstra (Psalm 23), (Ave Verum)
orgel: Gjalt v.d. Meulen (JdH 19) en Carel v. Aurich (Toccata)
piano: Henry Kelder (Muzikaal Inermezzo)
accordeon: Dick Dijkstra en Jose van Dijken
fluit: Marian Kamstra en Jose van Dijken
sopraan: Marga Baas

Na afloop van de avond werden alle aanwezigen nog verrast met een drankje en heerlijke hapjes, passend bij het feestelijk karakter van deze avond. Dank zij de inzet van heel veel vrijwilligers uit onze gemeente werd ons vijftig jarig jubileum een echt feest.