Sinds enkele jaren is er een samenwerkingsverband met De Fontein, De Nieuwe Kerk en De Bron.
De derde zondag van de maand wordt er een gezamenlijke kerkdienst gehouden in de Nieuwe Kerk.

De startweek wordt gezamenlijk georganiseerd met een aantal activiteiten.

De werkgroepen pastoraat en diaconaat organiseren steeds meer gezamenlijk met De Bron en de Nieuwe Kerk.