• De zondagse eredienst van de wijkgemeente wordt gehouden in De Fontein, Eikenlaan 255.
  • De dienst begint zowel in de zomer als in de winter om 9.30 uur.
  • Elke derde zondag van de maand is er een gezamenlijke dienst met de Nieuwe Kerk en De Bron.
  • Elke eerste zondag van de maand is er tegelijk met de hoofddienst in de soosruimte een tienerdienst.
  • Aan de eredienst wordt op gezette tijden meegewerkt door de Cantorij van de wijkgemeente en door het Goede Herder Kerkkoor, waarmee de wijkgemeente een bijzondere band heeft.
  • Een groepje gemeenteleden doet zondags dienst als lector.
  • Gemeenteleden brengen een wekelijkse bloemengroet weg.
  • Een groepje autobezitters staat klaar om wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen te halen en te brengen.
  • In de hal ligt een voorbedenboek. Wie dat wil kan daarin – op zondag of door de week – een gebedsintentie opschrijven, die ’s zondags bij de voorbeden wordt betrokken.
  • Elke zondag is er na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
  • Op kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep is de dienst op zondag te volgen en recente diensten, die in De Fontein werden gehouden, te bekijken en te beluisteren.

‘Het orgel speelt’ stond op de liturgie.
De organist dacht:
zal ik dan maar in de kerk gaan zitten
en af gaan wachten wat er komt?

Hij keek de kerk eens rond.
Opeens werd hij gegrepen
door een beroerde toets
van zijn geweten en terstond
speelde de organist vol gratie
zijn meest ontroerende improvisatie.

Dit is nog eens een gave van de Geest
wist hij, die nu begreep hoe je die regel leest.