Gespreksgroep op de woensdagmorgen

Iedere derde woensdagochtend van de maand komen we van 10.15 uur – 12.00 uur in de "predikantenkamer" bij elkaar om te praten over geloof en samenleving en alles wat ons bezig houdt. De onderwerpen worden bepaald door de deelnemers zelf. We bespreken soms ook een gedicht, een liedtekst of een gedeelte uit de Bijbel. Daarnaast proberen wij zorg te dragen voor de mensen die extra aandacht nodig hebben. De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter, maar ze zijn ook gewoon gezellig.
De groep wordt begeleid door Anneke Helder, coördinator pastoraat van een deel van de wijk Paddepoel.
Info en opgave: Anneke Helder, Anneke Helder, T: 06 45758563 of 050 3189404