Het gebouw

De Fontein werd eind 1998 in gebruik genomen. Het gebouw is een knappe combinatie van een bestaande basisschool (het lage gedeelte met de losse klokkentoren) en een nieuwe, hogere, kerkzaal. Binnen komt de ovale vorm van de kerkzaal terug in de vorm van het liturgisch centrum. De ruitvorm van de dakconstructie is doorgevoerd in het patroon van de vloer, maar ook in het speciaal voor het gebouw ontworpen liturgisch meubilair. Een laag raam in de kerkzaal herinnert de kerkgangers eraan, dat de gemeente samenkomt ‘met het oog op de wereld’. Het orgel in de kerk is afkomstig uit de voormalige Goede Herderkerk. Het werd in 1963 gebouwd door orgelbouwer Mense Ruiter.

Het orgel

Het orgel in de kerk is afkomstig uit de voormalige Goede Herderkerk. Het werd in 1963 gebouwd door orgelbouwer Mense Ruiter, die het ook overplaatste naar ‘De Fontein’.

De Trompet 8′ van het Hoofdwerk en de Bazuin 16′ van het Pedaal waren bij oplevering nog gereserveerd. De Bazuin is in 1968 geplaatst door Mense Ruiter. Na sluiting van de Goede Herderkerk werd het orgel overgeplaatst
naar de nieuwgebouwde kerk “De Fontein”, waar het begin augustus 1999 in gebruik werd genomen. Er is inmiddels een Trompet 8′ geplaatst, afkomstig uit het orgel van de Maranathakerk in Den Haag.

Het raam

Boven de grote toegangsdeur naar de kerkzaal (links) werd een glas-in-lood raam (rechts) aangebracht uit de voormalige (RK) Johanneskapel.

Het glas-in lood raam: links boven de duif, symbool van de heilige Geest. Rechts beneden een schaal brood en een druiventros als verwijzing naar de Tafelviering.

Ramen uit de voormalige Johanneskapel zijn ook aangebracht in één van de zalen.