Trouwdiensten vallen in de praktijk meestal buiten de zondagse vieringen.
Voor afspraken over trouwdiensten graag tijdig contact opnemen met onze wijkpredikant.
Indien u de dienst in De Fontein wilt houden neem dan ook contact op met de kerkmeester of de kerk beschikbaar is.

In de wijkgemeente rond De Fontein kunnen ook andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw in het midden van de gemeente worden gezegend.