HiP

Mijn werk voor HiP

Door Hilbert Annen
Kent u HiP? Het is de afkorting van Hulp in Praktijk. De protestantse wijkgemeenten De Fontein en Beijum–De Hunze zijn er bij aangesloten, evenals vele andere kerken in de stad Groningen. HiP is in 30 plaatsen in Nederland actief en daar komen snel meer
plaatsen bij. Het is een instrument voor de kerken om actief te zijn met praktische hulpverlening. HiP ondersteunt de plaatselijke kerken door contacten tot stand te brengen tussen de kerk en degenen die hulp nodig hebben.

Het werkt zó. Iemand die hulp nodig heeft belt 085 – 130 15 35. Bij HiP pakt een maatschappelijk werker de telefoon op. Die weet precies wie hulp kan bieden en kent de hulpverlenende instanties in de plaatsen waarin HiP actief is. Daar onderhoudt HiP contacten mee. Deze deskundige kan ook de juiste vragen stellen om er achter te komen of de beller inderdaad ook hulpbehoevend is. Want het
is natuurlijk niet de bedoeling dat kerkelijke vrijwilligers een kamertje van een villa in Blaricum gaan behangen. Zodra het gaat om praktische hulpverlening, zoals een bezoekje brengen, iemand naar het ziekenhuis brengen (niet iedereen heeft een taxi-pas), een boodschapje doen, een lekkende kraan repareren of een laminaatvloer leggen, dan geven de meeste instanties geen thuis. Hier ligt een taak
voor de bij HiP aangesloten kerken. Want de kerk wil helpen wie geen helper heeft.

Indien een kerk zich aansluit bij HiP vraagt het aan de gemeenteleden zich aan te melden als vrijwilliger. De vrijwilliger krijgt van HiP een enquêteformulier, waaruit blijkt waar zijn of haar talenten liggen. Zo weet HiP precies wie de juiste man of vrouw is om de gevraagde hulp te verlenen.
Zodra iemand om hulp vraagt, belt HiP de juiste vrijwilliger in de buurt en vraagt of die bereid is de gevraagde hulp te verlenen. Natuurlijk kan het voor de vrijwilliger wel eens niet goed uitkomen. HiP belt dan gewoon een andere vrijwilliger. Indien een vrijwilliger de klus aanneemt, krijgt hij of zij nadere informatie over de klus. De contactpersoon van de kerk waarbij de vrijwilliger is aangesloten krijgt ook bericht dat de betreffende persoon een klus heeft aangenomen. Voor de Protestantse kerken is die contactpersoon een diaken van de  betreffende wijkgemeente.

HiP