Driemaal per jaar is in De Fontein een oecumenische viering van Schrift & Tafel. In januari in de Gebedsweek voor de Eenheid van alle Christenen, met Pinksteren en in de Vredesweek in september