Onze laatste grote actie voor KFTGHANA, diaconaal project van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk.

ZWO de Fontein wil nog een keer uitpakken met deze leuke actie voor KFTGHANA.

U kunt uw bijdrage storten door op de volgende link te klikken: Sponsorbijdrage

U kunt ook de hiernaast staande QR-code scannen:

We kwamen op het idee om de voorzitter van de kerkenraad van de Fontein, Jaap Stellingwerff, te gaan sponsoren. Al vele jaren levert hij een geweldige sportprestatie door mee te doen aan de vierdaagse van Nijmegen. Dit jaar van 16 juli t/m 19 juli.

Jaap reageerde meteen enthousiast en meldde zich aan op de website van de vierdaagse als loper voor een goed doel zodat een ieder hem kan sponsoren. Hieronder leest u zijn tekst.

Voor de komende zomer wil ik me door het lopen van de 4-daagse van Nijmegen (de 40 km per dag) door middel van een sponsoractie gaan inzetten voor de stichting KFTGHANA, Keeping Families Together Ghana.

Ik hoop de 4-daagse voor de 20e keer uit te lopen. Ik ben steeds enthousiast aangekomen op de Via Gladiola.


De jonge stichting is in 2019 opgericht door de in Groningen wonende Meridith Hypolite. Door haar ervaringen met vrijwilligerswerk in Ghana wilde ze graag iets voor kansarme, jonge vrouwen doen.
De stichting KFTGHANA wil vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken.

In 2019 is de stichting met een modevakschool voor vrouwen begonnen. 

De eerste 23 studenten van deze driejarige opleiding zijn afgestudeerd.
Sinds 2021 wordt er ook een halfjaarlijkse cursus tassen en sieraden maken, aangeboden. De gemaakte producten worden verkocht. Met de opbrengsten proberen ze de onkosten te drukken.
18 studenten studeren dit jaar af.
In 2022 werd de cursus banketbakker gestart.

De stichting helpt de afgestudeerde vrouwen aan werk. Ook steunt zij een twintigtal kinderen bij het volgen van een basis- en middelbare schoolopleiding. Verder is er veel aandacht voor vrouwenemancipatie.

Met mijn sponsoractie wil ik de stichting financieel steunen. De ontvangen gelden worden o.a. besteed aan cursusmateriaal, studentenuniformen, docentensalaris en ziektekostenverzekering.

De financiële afwikkeling gaat via het rekeningnummer van de Werkgroep Diaconie.
NL45 INGB 0003 2086 49 t.n.v. diaconaat de fontein. Wilt u wel KFTGHANA vermelden.

Ook kunt u uw gift overmaken via www.devierdaagsesponsorloop.nl www.devierdaagsesponsorloop.nl/fundraisers/jaap-stellingwerff/.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Jaap, we wensen jou vier prachtige wandeldagen toe. Met de wetenschap dat jij met jouw inspanning ook nog eens het mooie werk van KFTGHANA steunt, zal het lopen je nog gemakkelijker afgaan.
Petje af voor jouw prestatie.

ZWO de Fontein, Bram van Huis.