Open kerk / aanpassingen i.v.m. Covid19

details

  • 21 oktober 2020
  • 10:00
  • Eikenlaan 255 9741 EZ Groningen

Een mededeling i.v.m. het oprukkende Corona-virus.

Op de maandag- en woensdagmorgen blijft de kerk gewoon open van 10.00 tot 12.00 uur.

Maar tot nader order zal er GEEN KOFFIE worden geschonken.

Wel kunt u de kerkzaal inlopen om een kaarsje te branden of om een gesprek te hebben met Marga of Ruth.

We beseffen dat dit geen leuke maatregel is maar gezien de huidige ontwikkelingen wel een noodzakelijke.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wist u dat er elke woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur (tenzij de kerk bezet is) een inloop-ochtend in De Fontein is? U kunt hier vrijblijvend binnenlopen om

  • een praatje te maken,
  • een kopje koffie te drinken,
  • in het stiltecentrum een kaarsje te branden
  • te genieten van kunst in De Fontein (De collectie verandert regelmatig, zodat er steeds weer iets nieuws te zien is)
  • of om even tot uzelf te komen.

Beurtelings zijn ds. Marga Baas en kerkelijk werker Ruth Pruis aanwezig. Zij zijn beschikbaar voor ieder die hen willen spreken. Zo willen we iets betekenen voor zowel kerkleden als mensen uit de wijken rondom De Fontein. Iedereen is van harte welkom!